Medlemsansökan

 

Jönköpings Skyttegille är en förening för gevärsskytte enligt Svenska Skyttesportförbundets reglemente. Föreningen är även öppen för jägare som behöver skjuta in sina kulvapen (ej hagel) och riktmedel samt träna några skott på banan.

Du som vill bli medlem i Jönköpings Skyttegille skickar ett mejl med dina uppgifter som medlemsansökan.

Mejla till: jonkoping@tioetta.com och ange namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress så kontaktar vi dig med mer information. Du ska också betala medlemsavgiften på pg. 17 10 01 – 1, ange ditt namn som betalningsreferens.


Om du tänker använda föreningens anläggning med eget vapen ska du informera föreningen om att ni är införstådda i gällande skjutbaneregler samt vilken typ av skytte (vapen och kaliber) du tänker utöva.
Komplettering av medlemsansökan är obligatoriskt och skickas via e-post föreningens adress.

 

Medlemsavgiften 2023 (per kalenderår) enligt årsmötesbeslut är 

Senior (21 år eller äldre):           500: -

Junior (20 år eller yngre):          300: -

Stödmedlem (ej aktiv skytt):     300: -

 

När kassören registrerat Din inbetalning och vi beviljat Din ansökan kommer ett medlemsbevis samt kod till bommen vid infarten till skjutbanan på Ryttarns Mosse.

 

Om vi avslår Din medlemsansökan återbetalas avgiften.